Proficiency

ST. ANN’S SR. SEC. SCHOOL, ROORKEE

TOPPERS OF THE SESSION 2020-2021

Sr.No CLASS & SECTION PERCENTAGE
I A
1 ANIKA SINGHAL 99.71
2 ASHVIKA KAUR 99.57
3 DIVYANSHI PRIYA 99.14

I B
1 KANISHKA SETHI 98.57
1 SADHIKA SINVHAL 98.43
2 PRIYANSHI SHARMA 98.43
3 AAROHI 98.29
3 ANAAYA SHARMA 98.29
3 MERIN MATHEW 98.29

I C
1 AADYA AGRAWAL 99.86
2 DIVYANSHIKA VERMA 99.71
3 PAVI KHULLAR 99

II A
1 PRISHA MEHNDIRATTA 98.29
2 AKSHITA SHARMA 98.14
3 VEERIKA SAINI 97.86

II B
1 ANSHIKA SHUKLA 98.71
2 TEJASVINI 98.43
3 ASHMI GARG 97.86

II C
1 SHANVI PANWAR 97.71
1 VANIA GROVER 97.71
2 ANSHITA GROVER 97.57
3 SANVI TYAGI 97.43

III A
1 AKSHITA PANKAJ KAUSHIK 99.86
2 AMEYAA NAITHANI 99.43
3 ADVAITA BAJAJ 99

III A
1 AKSHITA PANKAJ KAUSHIK 99.86
2 AMEYAA NAITHANI 99.43
3 ADVAITA BAJAJ 99

III B
1 NAISHA KAUR 99.43
2 AADHYA GOEL 99
3 KANIKA JHA 98.86

III C
1 DEVANGI MANCHANDA 99.43
2 ANWITA PAL 99
3 AKSHARA GARG 98.71

IV A
1 GAURI SAINI 99.45
2 AADHYA SAINI 99
2 AASHVI ANGIRISHI 99
3 AKSHARA GARG 98.71

IV B
1 SHRUTI KRITI SATI 98.71
2 KANISHKA 97.71
2 YASHIKA 97.43

IV C
1 AANYA SAINI 99.14
2 DEVINA PUNDIR 98.86
3 ADWIKA KHANDELWAL 97.29

V A
1 ISHIKA SIRCAR 99.43
2 AASTHA AGGARWAL 98.71
3 CHESTA KATARIA 97.57

V B
1 SANVI VERMA 98.43
2 ISHITA GARG 98.14
3 SAMPADA SHARMA 97.86

V C
1 AARUNYA RANA 99.29
2 LAVANYA AGRAWAL 99
3 PRAPTI BHATTACHARYA 98.86